HTS International Travel được hình thành từ tình bạn của thế hệ trẻ Việt Nam và Australia vì thế định hướng của HTS International Travel là thương hiệu du lịch đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố Tâm – Tầm – Trí – Lực để sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế.