HTS International Travel mang tinh hoa của người Việt đến với bạn bè quốc tế và đưa sự văn minh, hiện đại cùng tư duy của sự phát triển về với Việt Nam. Sứ mệnh của HTS International Travel là vì một Việt Nam văn minh hơn và tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới.